Соціологія гендеру

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

ВК3.1

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна дає студент(к)ам систематизацію знання про специфіку соціологічного підходу гендерних студій, сучасний стан гендерних відносин та гендерного порядку в Україні у порівнянні з іншими сучасними суспільствами. Студент(к)и ознайомляться з міжнародними порівняльними дослідженнями, які включають питання, пов'язані з гендерною проблематикою, і використають ці дані для подальшого наукового пошуку у напрямку гендерних досліджень. Курс базується на поєднанні лекцій та практичних занять. Основною діяльністю на практичних заняттях є дискусії, аналіз первинних та вторинних соціологічних даних. Наприкінці курсу студент(к)и представляють аналітичний звіт (до 10 сторінок) з соціологічного аналізу одної з актуальних проблем гендерного порядку, на основі опрацьованих публікацій та соціологічних даних \ або власної наукової розвідки.

Language of instruction

English