Соціологія гендеру

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

EC1.04

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна дає студент(к)ам систематизацію знання про специфіку соціологічного підходу тендерних студій, сучасний стан тендерних відносин та тендерного порядку в Україні у порівнянні з іншими сучасними суспільствами. Студент(к)и ознайомляться з міжнародними порівняльними дослідженнями, які включають питання, пов’язані з тендерною проблематикою, і використають ці дані для подальшого наукового пошуку у напрямку тендерних досліджень. Курс базується на поєднанні лекцій та практичних занять. Основною діяльністю на практичних заняттях є дискусії, аналіз первинних та вторинних соціологічних даних. Наприкінці курсу студент(к)и представляють аналітичний звіт (до 10 сторінок) з соціологічного аналізу одної з актуальних проблем тендерного порядку, на основі опрацьованих публікацій та соціологічних даних \ або власної наукової розвідки.

Language of instruction

English