Соціологія гендеру

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

БС: "Соціальні комунікації"

Семестр

5

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріалиcode

ВБ2.3

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Соціальні трансформації, що характеризують сучасне українське суспільство, інтеграція України в європейське співтовариство та освітній простір, окрім іншого, вимагають вміння об’єктивно та неупереджено здійснювати соціологічний аналіз з урахуванням гендерного компоненту. Тож дисципліна соціологія тендеру спрямована на засвоєння студентами сучасних теорій соціології тендеру, можливостей і особливостей тендерного аналізу у виявленні ключових соціальних проблем в різних сферах життєдіяльності соціуму.

Language of instruction

Ukrainian