Соціологія гендеру

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Social Communication"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ2.3

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Соціальні трансформації, що характеризують сучасне українське суспільство, інтеграція України в європейське співтовариство та освітній простір, окрім іншого, вимагають вміння об’єктивно та неупереджено здійснювати соціологічний аналіз з урахуванням гендерного компоненту. Тож дисципліна соціологія тендеру спрямована на засвоєння студентами сучасних теорій соціології тендеру, можливостей і особливостей тендерного аналізу у виявленні ключових соціальних проблем в різних сферах життєдіяльності соціуму.

Language of instruction

Ukrainian