Соціологія гендеру

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Social Communication"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ03.04

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Соціальні трансформації, що характеризують сучасне українське суспільство, інтеграція України в європейське співтовариство га освітній простір, окрім іншого, вимагають вміння об’єктивно та неупереджено здійснювати соціологічний аналіз з урахуванням гендерного компонента. Тож дисципліна «Соціологія гендеру» (вибіркового блоку дисциплін "Соціальні комунікації") спрямована на засвоєння студентами сучасних теорій соціології гендеру, можливостей і особливостей гендерного аналізу, у виявленні ключових соціальних проблем в різних сферах життєдіяльності соціуму.

Language of instruction

Ukrainian