Соціологія глобалізації

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Urbanization and Globalization"

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ4.3

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Глобалізація справляє докорінний вплив на траєкторії розвитку та життєві шанси індивідуальних та колективних акторів сучасного світу. Це складний процес, який часто спрощено відображається у масовій свідомості. Тому в сучасних умовах неодмінна навичка будь-якого суспільствознавця – орієнтуватися в закономірностях і наслідках глобалізації, її впливі на конкретні явища та процеси. Студенти ознайомляться з особливостями економічної, політичної, соціальної та культурної глобалізації, їх розходженнями і взаємовпливами, новими суб’єктами суспільного життя – транснаціональними корпораціями, міжурядовими організаціями, глобальними класами, міжнародними громадськими рухами, новими формами культури. Дисципліна «Соціологія глобалізації» викладається в рамках вибіркового блоку «Соціологія урбанізації та глобалізації» в четвертому семестрі і виступає основою для опанування подальших дисциплін цього блоку – «Порівняльна соціологія Європи», «Методи дослідження міських спільнот», «Географічний аналіз соціальних систем».

Language of instruction

Ukrainian