Соціологія глобалізації

Освітня програма [uk:field:field_op:course:label]

С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]

Рік навчального плану [uk:field:field_year_plan:course:label]

2020

Лектор [uk:field:field_lector:course:label]

Спеціальність [uk:field:field_speciality:course:label]

соціологія

Блок [uk:field:field_specialization:course:label]

БС: "Соціологія урбанізації та глобалізації" [uk:field:field_specialization:#allowed_values:BS: "Sociology of Urbanization and Globalization"]

Семестр [uk:field:field_semester:course:label]

4 [uk:field:field_semester:#allowed_values:4]

Робоча навчальна програма (українською) [uk:field:field_abstract:course:label]

Додаткові матеріали [uk:field:field_material_text:course:label]code [uk:field:field_corse_code:course:label]

ВБ4.3

degree_level [uk:field:field_degree_level:course:label]

бакалавр [uk:field:field_degree_level:#allowed_values:бакалавр]

Program of Study [uk:field:field_program_of_study:course:label]

Соціологія [uk:field:field_program_of_study:#allowed_values:Соціологія]

Course developed in [uk:field:field_course_developed_in:course:label]

2020

ECTS credits [uk:field:field_ects_credits:course:label]

4.00

Course type [uk:field:field_course_type:course:label]

вибіркова [uk:field:field_course_type:#allowed_values:elective]

Final control [uk:field:field_final_control:course:label]

Іспит [uk:field:field_final_control:#allowed_values:Exam]

Course summary [uk:field:field_course_summary:course:label]

Глобалізація справляє докорінний вплив на траєкторії розвитку та життєві шанси індивідуальних та колективних акторів сучасного світу. Це складний процес, який часто спрощено відображається у масовій свідомості. Тому в сучасних умовах неодмінна навичка будь-якого суспільствознавця – орієнтуватися в закономірностях і наслідках глобалізації, її впливі на конкретні явища та процеси. Студенти ознайомляться з особливостями економічної, політичної, соціальної та культурної глобалізації, їх розходженнями і взаємовпливами, новими суб’єктами суспільного життя – транснаціональними корпораціями, міжурядовими організаціями, глобальними класами, міжнародними громадськими рухами, новими формами культури. Дисципліна «Соціологія глобалізації» викладається в рамках вибіркового блоку «Соціологія урбанізації та глобалізації» в четвертому семестрі і виступає основою для опанування подальших дисциплін цього блоку – «Порівняльна соціологія Європи», «Методи дослідження міських спільнот», «Географічний аналіз соціальних систем».

Language of instruction [uk:field:field_language_of_instruction:course:label]

Ukrainian