Соціологія глобалізації

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

[en:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ВК7.2

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Глобалізація справляє докорінний вплив на траєкторії розвитку та життєві шанси індивідуальних та колективних акторів сучасного світу. Це складний процес, який часто спрощено відображається у масовій свідомості. Тому в сучасних умовах неодмінна навичка будь-якого суспільствознавця - орієнтуватися в закономірностях і наслідках глобалізації, її впливі на конкретні явища та процеси. Студенти ознайомляться з особливостями економічної, політичної, соціальної та культурної глобалізації, їх розходженнями і взаємовпливами, новими суб’єктами суспільного життя — транснаціональними корпораціями, міжурядовими організаціями, глобальними класами, міжнародними громадськими рухами, новими формами культури. Дисципліна «Соціологія глобалізації» викладається як вибіркова в п’ятому семестрі навчання на ОП «Соціологічне забезпечення управлінських процесів».

Language of instruction

Ukrainian