Соціологія громадської думки

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

6

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріалиcode

ОК26

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

«Соціологія громадської думки» є навчальною дисципліною обов’язковою та входить до циклу професійної підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр», спеціальності «соціологія» передбачає знайомство студентів з основними підходами до визначення громадської думки, процесів її формування і функціонування; створення у студентів системних уявлень про методи вивчення громадської думки; формування знань про основні організації, які проводять дослідження громадської думки, їх особливості та специфіку роботи.

Language of instruction

Ukrainian