Соціологія громадської думки

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК31

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

«Соціологія громадської думки» є навчальною дисципліною обов’язковою та входить до циклу професійної підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр», спеціальності «соціологія» передбачає знайомство студентів з основними підходами до визначення громадської думки, процесів її формування і функціонування; створення у студентів системних уявлень про методи вивчення громадської думки; формування знань про основні організації, які проводять дослідження громадської думки, їх особливості за специфіку роботи.

Language of instruction

Ukrainian