Соціологія громадської думки

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BST: "Social Technologies in Politics and Mass Communication"

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ1.02

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

«Соціологія громадської думки» є навчальною дисципліною вибіркового блоку дисциплін "Соціальні технології в політиці та масових комунікаціях" та передбачає знайомство студентів з основними підходами до визначення громадської думки, процесів її формування і функціонування; створення у студентів системних уявлень про методи вивчення громадської думки; формування знань про основні організації, які проводять дослідження громадської думки, їх особливості та специфіку роботи.

Language of instruction

Ukrainian