Соціологія громадської думки

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

[en:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ОК27

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

6.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

«Соціологія громадської думки» є обов’язковою навчальною дисципліною, що входить до циклу професійної підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» спеціальності «соціологія», і передбачає знайомство студентів з основними підходами до визначення громадської думки, процесів її формування і функціонування; створення у студентів системних уявлень про методи вивчення громадської думки; формування знань про основні організації, які проводять дослідження громадської думки, їх особливості та специфіку роботи.

Language of instruction

Ukrainian