Соціологія громадської думки

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2023

Лектор

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК27

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2023

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

«Соціологія громадської думки» є обов’язковою навчальною дисципліною, що входить до циклу професійної підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» спеціальності «соціологія», і передбачає знайомство студентів з основними підходами до визначення громадської думки, процесів її формування і функціонування; створення у студентів системних уявлень про методи вивчення громадської думки; формування знань про основні організації, які проводять дослідження громадської думки, їх особливості та специфіку роботи.

Language of instruction

Ukrainian

Спеціальність

Cоціологія