Соціологія Інтернет-комунікації

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Social Communication"

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ2.6

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна входить до блоку вибіркових дисциплін «Соціальні комунікації»; в теоретико-методологічному аспекті спрямована на розгляд основних концепцій соціального функціонування інтернету, питань взаємовпливу суспільства, культури та інтернету, функції інтернету в суспільстві, інституціональні моделі організації та функціонування інтернету як комунікативного середовища, а також теоретичні передумови вивчення інтернет аудиторії, впливу інтернету на свідомість і поведінку людей; в практично-прикладному аспекті - ознайомлення студентів з сучасними методами вивчення та вимірювання інтернет аудиторії та думки користувачів інтернету, прийомами соціологічних досліджень інтернет комунікацій.

Language of instruction

Ukrainian