Соціологія кіно

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Art"

Семестр

6

Додаткові матеріали

code

ВБ05.07

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Language of instruction

Ukrainian