Соціологія культурної пам'яті

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

6

Додаткові матеріали

code

ВС13.04

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Language of instruction

Ukrainian