Соціологія культури

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ОК13

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна спрямована на вивчення механізмів функціонування культури в сучасному суспільстві; вивчення суспільного життя як цілісної системи культури; формує уявлення про суспільство як єдність культурного та соціального (людина - суспільство - культура); доводить ціннісно-смисловий характер культури та позиціонує культурне середовище як домінантний тип формування соціальності

Language of instruction

Ukrainian