Соціологія культури

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2023

Лектор

Семестр

3

Додаткові матеріали

[en:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ОК13

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2023

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна спрямована на вивчення механізмів функціонування культури в сучасному суспільстві; вивчення суспільного життя як цілісної системи культури; формує уявлення про суспільство як єдність культурного та соціального (людина - суспільство - культура); доводить ціннісно-смисловий характер культури та позиціонує культурне середовище як домінантний тип формування соціальності

Language of instruction

Ukrainian

Спеціальність

Cоціологія