Соціологія квір- та девіантної поведінки

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Personality and Gender"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ06.06

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна відноситься до блоку вибіркових дисциплін «Соціологія особистості та тендеру»; вона спрямована на ознайомлення студентства з основними соціологічними підходами аналізу девіантної поведінки, а також специфіки квір-теорії в інтерпретації поняття "норми" та "відхилення".

Language of instruction

Ukrainian