Соціологія маркетингу

Освітня програма [uk:field:field_op:course:label]

Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]

Рік навчального плану [uk:field:field_year_plan:course:label]

2020

Лектор [uk:field:field_lector:course:label]

Спеціальність [uk:field:field_speciality:course:label]

соціологія

Семестр [uk:field:field_semester:course:label]

3 [uk:field:field_semester:#allowed_values:3]

Робоча навчальна програма (українською) [uk:field:field_abstract:course:label]

Додаткові матеріали [uk:field:field_material_text:course:label]

code [uk:field:field_corse_code:course:label]

ВД1.02

degree_level [uk:field:field_degree_level:course:label]

магістр [uk:field:field_degree_level:#allowed_values:магістр]

Program of Study [uk:field:field_program_of_study:course:label]

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology [uk:field:field_program_of_study:#allowed_values:Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology]

Course developed in [uk:field:field_course_developed_in:course:label]

2020

ECTS credits [uk:field:field_ects_credits:course:label]

4.00

Course type [uk:field:field_course_type:course:label]

вибіркова [uk:field:field_course_type:#allowed_values:elective]

Final control [uk:field:field_final_control:course:label]

Іспит [uk:field:field_final_control:#allowed_values:Exam]

Course summary [uk:field:field_course_summary:course:label]

Дисципліна передбачає вивчення основних соціологічних теорій соціології маркетингу, маркетингу як сфери міждисциплінарного аналізу, основних методів маркетингових досліджень, знайомить студентів з формами і методами маркетингу в різних сферах діяльності, а також механізмами ринкової регуляції різних сфер суспільного життя. З практичної точки зору дисципліна дозволить студентам застосовувати набуті знання та вміння в роботі над маркетинговими проектами, зокрема проводити експертну оцінку маркетингових стратегій та технологій, застосовуючи сучасні методи та підходи. Дисципліна відноситься до переліку дисциплін вільного вибору студента спеціалізації «Соціологія соціальних проблем».

Language of instruction [uk:field:field_language_of_instruction:course:label]

English