Соціологія маскулінності та чоловічі дослідження

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК7.1

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна спрямована на ознайомлення студентства з понятійно-категоріальним апаратом та основними тематичними напрямками досліджень соціології маскулінності, аналізом конструювання маскулінностей у різних сферах суспільного життя.

Language of instruction

Ukrainian