Соціологія маскулінності та дослідження чоловіків

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК11

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна спрямована на ознайомлення студентства з понятійно-категоріальним апаратом та основними тематичними напрямками досліджень соціології маскулінності, аналізом конструювання маскулінностей у різних сферах суспільного життя.

Language of instruction

Ukrainian