Соціологія масових комунікацій

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ОК19

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна спрямована на те, щоб диференціювати існуючі соціальні комунікативні практики, що мають місце у сучасному суспільстві, включаючи ЗМК як бізнес організації, соціальний інститут, а також як досить поширену комунікативну практику. Практична частина курсу спрямована на покращення розуміння функціонування зазначених комунікативних практик, та використовувати їх у режимі підвищеної ефективності.

Language of instruction

Ukrainian