Соціологія міста і села

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Management and Marketing"

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ04.10

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна «Соціологія міста і села» входить до вибіркового блоку дисциплін «Соціологія менеджменту та маркетингу», її предметом є закономірності виникнення, функціонування та розвитку сільської та міської соціально-територіальних спільнот; їх соціально-економічної природи; форми розселення; структури відтворення; образу житія; зв'язку з природою та матеріально-речовим середовищем; формування їх соціально-демографічної, соціально-поселенської і соціально-професійної структури; їх взаємодію з соціальною організацією суспільства; аналіз специфіки урбанізації та удосконалення і розвитку складових соціальної інфраструктури міста та села у відповідності з потребами жителів у житлі, різних формах і видах соціального, побутового і культурного обслуговування.

Language of instruction

Ukrainian