Соціологія міжнародних відносин

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ2.02

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна відноситься до вибіркового блоку «Соціологія масової комунікації». Предметом вивчення навчальної дисципліни є структурні та функціональні аспекти комунікативної взаємодії учасників міжнародних відносин в міжнародному середовищі (соціальних інститутів, держав, міждержавних та неурядових організацій, різноманітних соціальних груп, ТНК, національно-визвольних рухів тощо), соціальні особливості міжнародних конфліктів, безпеки та порядку, а також з’ясування закономірностей та випадковостей, що визначають зміни та еволюцію міжнародних відносин і поведінки міжнародних акторів в процесі глобалізації.

Language of instruction

Ukrainian