Соціологія мобільності та маргінальності

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ5.2

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна відноситься до вибіркового блоку «Соціальна аналітика» Вона спрямована на ознайомлення студентів з проблемами мобільності та маргінальності; особлива увага приділяється аналізу емпіричних досліджень мобільності та маргінальності, пов’язаної з відтворенням соціальної структури й нерівностей сучасного суспільства, розумінням стану та перспектив розвитку соціальних відносин, проблемою соціальної напруженості.

Language of instruction

Ukrainian