Соціологія мобільності та маргінальності

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2023

Лектор

Семестр

4

Додаткові матеріали

[en:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ВД3.5

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2023

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна відноситься до дисциплін вільного вибору студента (перелік 3). Вона спрямована на ознайомлення студентів з проблемами мобільності та маргінальності; особлива увага приділяється аналізу емпіричних досліджень мобільності та маргінальності, пов’язаної з відтворенням соціальної структури й нерівностей сучасного суспільства, розумінням стану та перспектив розвитку соціальних відносин, проблемою соціальної напруженості.

Language of instruction

Ukrainian

Спеціальність

Cоціологія