Соціологія молоді

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВС10.02

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Анотація навчальної дисципліни: розкривається зміст ключових понять та концептуальних підходів, на яких базується вивчення молодіжних соціальних проблем, теоретичні напрямки і школи в світовій науці, а також найбільш загальні та широко розповсюджені методи, необхідні для системного аналізу "соціального портрету" різних груп молоді, вивчення їх потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, соціальних очікувань, формування стилю життя та поведінки, особливостей адаптації в різних соціальних сферах, життєвих планів та визначення оптимальних умов їх реалізації, включення молоді в соціальне управління та самоуправління на різних рівнях/

Language of instruction

Ukrainian