Соціологія моралі

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ11.2

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна відноситься до дисциплін вільного вибору студента з Переліку№6. Предмет навчальної дисципліни «Соціологія моралі» включає вироблення у студентів здатності до. обґрунтованого пояснення чинників й елементів моралі, моральних цінностей і норм, а також механізмів їх виникнення, функціонування та зміни в певному суспільному середовищі.

Language of instruction

Ukrainian