Соціологія моралі

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Social Communication"

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ03.09

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна відноситься до дисциплін вільного вибору студента блоку дисциплін «Соціальні комунікації». Предмет навчальної дисципліни «Соціологія моралі» включає вироблення у студентів здатності до обґрунтованого пояснення чинників й елементів моралі, моральних цінностей і норм, а також механізмів їх виникнення, функціонування та зміни в певному суспільному середовищі.

Language of instruction

Ukrainian