Соціологія моралі

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2018

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

БС: "Соціальні комунікації"

Семестр

7

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ03.09

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна відноситься до дисциплін вільного вибору студента блоку дисциплін «Соціальні комунікації». Предмет навчальної дисципліни «Соціологія моралі» включає вироблення у студентів здатності до обґрунтованого пояснення чинників й елементів моралі, моральних цінностей і норм, а також механізмів їх виникнення, функціонування та зміни в певному суспільному середовищі.

Language of instruction

Ukrainian