Соціологія мови

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ2.08

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

«Соціологія мови» сприяє опануванню принципів вивчення мовної варіативності в масових вербальних комунікаціях та моделі опису мовних варіацій завдяки знанню функціональних моделей мови в масових вербальних комунікаціях. Вивчення дисципліни дозволить випускникам факультету вільно оперувати термінами соціології мови; розробляти програму та інструментарій досліджень задля пізнання символічної реальності; користуватися логікою практичного застосування методу символічного аналізу; виявляти латентні тенденції та функції, що властиві комунікативній реальності.

Language of instruction

Ukrainian