Соціологія мови

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

4

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ2.08

degree_level

магістр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

«Соціологія мови» сприяє опануванню принципів вивчення мовної варіативності в масових вербальних комунікаціях та моделі опису мовних варіацій завдяки знанню функціональних моделей мови в масових вербальних комунікаціях. Вивчення дисципліни дозволить випускникам факультету вільно оперувати термінами соціології мови; розробляти програму та інструментарій досліджень задля пізнання символічної реальності; користуватися логікою практичного застосування методу символічного аналізу; виявляти латентні тенденції та функції, що властиві комунікативній реальності.

Language of instruction

Ukrainian