Соціологія науки

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ9.1

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна відноситься до дисциплін вільного вибору студента з Переліку №4. Предмет навчальної дисципліни «Соціологія науки» включає вироблення у студентів здатності до обґрунтованого пояснення становлення та розвитку науки в умовах глобальних соціальних трансформацій суспільств, вивчення історії становлення науки як професії і покликання.

Language of instruction

Ukrainian