Соціологія нової Європи

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК13

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

6.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

В ході опанування дисципліни студент навчиться аналізувати основні політичні, економічні та культурні тенденції розвитку в країнах Європи, критично ставитися та аналізувати інформацію, що подається в ЗМІ, аналізувати процеси гібридизації та анклавізації в Європі. Дана дисципліна засновується на аналізі емпіричної інформації, статистичних показниках, використанні методів аналізу даних в соціології. Також в процесі опанування дисципліни студент має навчитися порівнювати між собою декілька європейських країн.

Language of instruction

Ukrainian