Соціологія організаційних комунікацій

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВС13.03

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Організаційні комунікації - це елемент соціальної системи, що забезпечує її існування, характеристикою якого с безперервний обмін інформацією між членами соціальної спільноти в процесі діяльності за допомогою методів і засобів, що застосовуються для отримання ефективного результату. Розгляд комунікацій в контексті організаційного розвитку визначає підхід з точки зору прикладної дисципліни, предметом якої є взаємини між людьми і групами залученими в процеси, пов'язані з їх діловою активністю. Тому організаційні комунікації вивчаються в межах таких дисциплін як маркетинг, управління персоналом, конфліктологія, зв'язки з громадськістю і, звісно, соціологією. В цілому організаційні комунікації визначають зміст організаційної культури. Отримані знання та навички будуть сприяти підвищенню майбутньої професійної компетентності соціолога, зокрема, при аналізі впливу організаційних комунікацій на ефективність функціонування організації, формування стратегії розвитку організації, для реалізації управлінських функцій на відповідних посадах.

Language of instruction

Ukrainian