Соціологія освіти

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2017

Лектор

Викладач семінарських, практичних та ін.

Курс

3

Семестр

6

Робоча програма українською

Working Program

Individual work