Соціологія освіти

Освітня програма [uk:field:field_op:course:label]

С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]

Рік навчального плану [uk:field:field_year_plan:course:label]

2020

Лектор [uk:field:field_lector:course:label]

Спеціальність [uk:field:field_speciality:course:label]

соціологія

Семестр [uk:field:field_semester:course:label]

8 [uk:field:field_semester:#allowed_values:8]

Робоча навчальна програма (українською) [uk:field:field_abstract:course:label]

Додаткові матеріали [uk:field:field_material_text:course:label]code [uk:field:field_corse_code:course:label]

ОК31

degree_level [uk:field:field_degree_level:course:label]

бакалавр [uk:field:field_degree_level:#allowed_values:бакалавр]

Program of Study [uk:field:field_program_of_study:course:label]

Соціологія [uk:field:field_program_of_study:#allowed_values:Соціологія]

Course developed in [uk:field:field_course_developed_in:course:label]

2020

ECTS credits [uk:field:field_ects_credits:course:label]

3.00

Course type [uk:field:field_course_type:course:label]

обов'язкова [uk:field:field_course_type:#allowed_values:compulsory]

Final control [uk:field:field_final_control:course:label]

Іспит [uk:field:field_final_control:#allowed_values:Exam]

Course summary [uk:field:field_course_summary:course:label]

Соціологія освіти, як специфічна галузь соціології, досліджує, перш за все, загальні питання взаємовідносин та взаємодії суспільства і освіти, її місця та ролі в соціальній системі. Сюди належать проблеми соціальних умов становлення, функціонування та розвитку різних систем освіти; соціальні функції інституту освіти та його ролі в суспільному житті; роль системи освіти у відтворенні та змінах соціальної структури, реалізації принципу соціальної рівності (або нерівності) в системі освіти, її взаємозв’язок із соціальною мобільністю; відображення в системі освіти потреб та інтересів суспільства, соціальних груп та особистості; взаємовідносини освіти з іншими соціальними інститутами суспільства та ін.

Language of instruction [uk:field:field_language_of_instruction:course:label]

Ukrainian