Соціологія освіти

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК32

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Соціологія освіти, як специфічна галузь соціології, досліджує, перш за все, загальні питання взаємовідносин та взаємодії суспільства і освіти, її місця та ролі в соціальній системі. Сюди належать проблеми соціальних умов становлення, функціонування та розвитку різних систем освіти; соціальні функції інституту освіти та його ролі в суспільному житті; роль системи освіти у відтворенні та змінах соціальної структури, реалізації принципу соціальної рівності (або нерівності) в системі освіти, її взаємозв’язок із соціальною мобільністю; відображення в системі освіти потреб та інтересів суспільства, соціальних груп та особистості; взаємовідносини освіти з іншими соціальними інститутами суспільства та ін.

Language of instruction

Ukrainian