Соціологія політичного екстремізму

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Politics"

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ07.09

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна є вибірковою для студентів (блок «Соціологія політики»), має міждисциплінарний характер із загальною соціологічною спрямованістю, що передбачає залучення знань з галузей політичних наук, соціальної психології, кримінології. На відміну від більшості соціологічних дисциплін, які зосереджені на класичному в соціології питанні «Як можливо суспільство?», дана дисципліна фокусується на питанні «неможливості суспільства»; зосереджується на ситуаціях, які ставлять під сумнів або навіть заперечують таку можливість. Працюючи над дисципліною; студенти ознайомляться з сучасними формами і різновидами прояву насильницького екстремізму всередині країн та в макрорегіональних і глобальних вимірах; розширять свої пізнавальні горизонти, критичні й аналітичні здібності, працюючі з результатами спеціальних досліджень та міжнародних і національних баз даних, щодо проявів радикалізації, насильницького екстремізму, у т.ч. тероризму. Особлива увага буде приділена як питанням про умови і чинники радикалізації поведінки, яка здатна породжувати екстремізм у злочинних формах, так і питанням про методи соціологічного дослідження процесів радикалізації та. соціальних чинників поширення екстремізму. Опанування дисципліною передбачає залучення студентів до аналітичного, критичного читання, аналізу теоретичних розробок; емпіричної інформації та відеоматеріалів, дискусій в аудиторії, підготовки. теоретико-методологічної частини програми соціологічного дослідження з її презентацією на навчальній міні-конференції.

Language of instruction

Ukrainian