Соціологія політичної влади

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Politics"

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ07.01

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна «Соціологія політичної влади» відноситься до дисциплін вільного вибору студента блоку «Соціологія політики». Вона спрямована на вивчення політичної влади як соціального явища, формування фахових знань з приводу інституційних детермінант підтримки політичної влади, механізмів політичної конкуренції та боротьби, значення факторів соціальної дії, нормативного порядку, культурної легітимації у функціонуванні політичної влади та вивчення основних концептуальних стратегій з пояснення політичної влади, дослідницьких інструментів її вивчення.

Language of instruction

Ukrainian