Соціологія політичних комунікацій

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ2.03

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна розкриває інформаційно-комунікаційну природу політичної діяльності, описує політичні функції ЗМІ у демократичних і авторитарних політичних режимах.

Language of instruction

Ukrainian