Соціологія політики

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ОК27

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Курс скерований на формування навичок використання понятійного і методичного інструменту соціологічної науки для аналізу політичних процесів та діяльності суб’єктів політики. Навчальна дисципліна «Соціологія політики» підготовлена для студентів освітньої програми "Соціологія'' та спрямовує студентів до аналізу політики з позицій соціальних основ, політичної сфери, розуміння соціальних детермінант таких проблем як влада, держава, політичні відносини, конфлікти тощо. Студенти ознайомляться із основними західними концепціями розуміння політики, а також оволодіють інструментарієм прикладного соціологічного аналізу вивчення діяльності суб’єктів політики.

Language of instruction

Ukrainian