Соціологія політики

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

7

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріалиcode

ОК27

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Курс скерований на формування навичок використання понятійного і методичного інструменту соціологічної науки для аналізу політичних процесів та діяльності суб’єктів політики. Навчальна дисципліна «Соціологія політики» підготовлена для студентів освітньої програми "Соціологія'' та спрямовує студентів до аналізу політики з позицій соціальних основ, політичної сфери, розуміння соціальних детермінант таких проблем як влада, держава, політичні відносини, конфлікти тощо. Студенти ознайомляться із основними західними концепціями розуміння політики, а також оволодіють інструментарієм прикладного соціологічного аналізу вивчення діяльності суб’єктів політики.

Language of instruction

Ukrainian