Соціологія політики

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК35

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна скерована на формування навичок використання понятійного і методичного інструменту соціологічної науки для аналізу політичних процесів та діяльності суб’єктів політики. Навчальна дисципліна «Соціологія політики» підготовлена для студентів освітньої програми "Соціальні технології" та спрямовує студентів до аналізу політики з позицій соціальних основ політичної сфери, розуміння соціальних детермінант таких проблем як влада, держава, політичні відносини, конфлікти тощо. Студенти ознайомляться із основними західними концепціями розуміння політики, а також оволодіють інструментарієм прикладного соціологічного аналізу вивчення діяльності суб’єктів політики.

Language of instruction

Ukrainian