Соціологія політики

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2023

Лектор

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК32

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2023

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна скерована на формування навичок використання понятійного і методичного інструментарію соціологічної науки для аналізу політичних процесів та діяльності суб’єктів політики. Навчальна дисципліна «Соціологія політики» підготовлена для студентів спеціальності «Соціологія», ОП «Соціологічне забезпечення управлінських процесів» та спрямовує студентів до аналізу політики з позицій соціальних основ політичної сфери, розуміння соціальних детермінант таких проблем як влада, держава, конфлікти тощо. Студенти ознайомляться із основними західними концепціями розуміння політики, а також оволодіють інструментарієм прикладного соціологічного аналізу вивчення діяльності суб’єктів політики.

Language of instruction

Ukrainian

Спеціальність

Cоціологія