Соціологія постмодерну

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВД2.01

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Осмислення основних цінностей, ідей епохи постмодерну, які виникли наприкінці XX ст„ до цього часу викликають жвавий інтерес та палкі дискусії в сфері соціальної теорії та історії. Постмодернізм став потужним міждисциплінарним інтелектуальним рухом, новою когнітивною парадигмою суспільного життя, способом практичного осмислення та естетичною стилістикою опису його динамічних трансформаційних процесів. Теоретики постмодерну пропонують оновлені інтерпретації та пояснення соціокультурних і політичних явищ.

Language of instruction

English