Соціологія повсякденності

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Social Communication"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ03.05

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Звернення дослідницького інтересу повсякденного життя людей характерно для сучасної науки. Історики, філософи, антропологи, мовознавці та соціологи змінюють класичну парадигму дослідження культури на підставі реконструкції її сенсів і значень. Дослідження повсякденного життя в його дисциплінарних порядках і душевних структурах стає важливою частиною різних гуманітарних дисциплін - антропології, культурології то соціології. Саме завдяки зверненню до повсякденності ці науки з абстрактно-теоретичних перетворюються у дієві способи аналізу, отримують здатність до розуміння і пояснення соціальної реальності, виявляють можливість до антропологічної експертизи суспільства і терапії, індивідуальних людських проблем.

Language of instruction

Ukrainian