Соціологія повсякдення

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК3.2

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Звернення дослідницького інтересу повсякденного життя людей характерно для сучасної науки. Історики, філософи, антропологи, мовознавці та соціологи змінюють класичну парадигму дослідження культури на підставі реконструкції її сенсів і значень. Дослідження повсякденного життя в його дисциплінарних порядках і душевних структурах стає важливою частиною різних гуманітарних дисциплін - антропології, культурології то соціології. Саме завдяки зверненню до повсякденності ці науки із абстрактно-теоретичних перетворюються у дієві способи аналізу, отримують здатність до розуміння і пояснення соціальної реальності, виявляють можливість до антропологічної експертизи суспільства і терапії індивідуальних людських проблем.

Language of instruction

Ukrainian