Соціологія повсякдення та стилів життя

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Social Communication"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ2.4

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна відноситься до вибіркового блоку «Соціальна аналітика» і спрямована на вивчення форм, змісту і засобів буденних взаємодій як основ формування стилів життя різноманітних соціокультурних груп у ситуативній конкретності, безпосередній даності та емоційній наповненості, з якими суб'єктивно сприймається світ. Дисципліна виходить з того, що повсякденна соціальна життєдіяльність є інтуїтивно вірогідною, зрозумілою, самоочевидною, не потребує наукового пояснення і перевірок, а отже, потужно, наполегливо та глибоко накладається на свідомість і панує над стилями життя як габітуалізованими комплексними практиками у різних соціокультурних просторах. Стилі життя складаються з базису і надбудови, де базис - це зразки й навички життєдіяльності, засвоєні через соціалізацію, а надбудова - індивідуальні рефлексії і вибори.

Language of instruction

Ukrainian