Соціологія праці та зайнятості

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2017

Лектор

Викладач семінарських, практичних та ін.

Курс

2

Семестр

4

Робоча програма українською

Working Program

Individual work