Соціологія праці та зайнятості

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК30

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна входить до циклу обов’язкових дисциплін професійної підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр», освітньої програми «соціологія». Вона передбачає вивчення понятійно-категоріального апарату, принципів та функцій праці і трудових відносин, а також особливостей, форм і методів управління зайнятістю.

Language of instruction

Ukrainian