Соціологія реклами

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ7.2

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна належить до дисциплін вільного вибору студента переліку 2. Дисципліна має на меті вивчення взаємозв’язку і взаємодії реклами з соціальною життєдіяльністю людей з точки зору соціальних інституцій, соціальних організацій, соціальних відносин і групової поведінки; а також процесу споживання, який за допомогою рекламного впливу перетворюється на постійний і суб’єктивно важливий. Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів наукового підходу і правильного розуміння проблем функціонування реклами в сучасному суспільстві. Курс акумулює теоретичні та практичні знання, про різні аспекти застосування інструментів соціальної комунікації, спрямованої на ідентифікацію потреб та інтересів соціальних груп. Панорамне уявлення про шлях розвитку рекламної галузі дозволяє підготувати студента до вирішення практичних комунікаційних завдань, сформувати у нього необхідні професійні компетенції, цінності та кругозір.

Language of instruction

Ukrainian