Соціологія реклами

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК26

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна має на меті вивчення взаємозв’язку і взаємодії реклами з соціальною життєдіяльністю людей з точки зору соціальних інституцій, соціальних організацій, соціальних відносин і. групової поведінки; а також процесу споживання, який за допомогою рекламного впливу перетворюється на постійний і суб’єктивно важливий. Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів наукового підходу і правильного розуміння проблем функціонування реклами в сучасному суспільстві. Курс акумулює теоретичні та практичні знання про різні аспекти застосування інструментів соціальної комунікації, спрямованої на ідентифікацію потреб та інтересів соціальних. груп. Панорамне уявлення про шлях розвитку. рекламної галузі дозволяє підготувати студента до вирішення практичних комунікаційних завдань, сформувати у нього необхідні професійні компетенції, цінності та кругозір.

Language of instruction

Ukrainian