Соціологія реклами та масових комунікацій

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2023

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК20

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2023

ECTS credits

6.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна належить до обов’язкових компонентів освітньої програми. Дисципліна має на меті вивчення взаємозв’язку і взаємодії реклами та масових комунікацій з соціальною життєдіяльністю людей з точки зору соціальних інституцій, соціальних організацій, соціальних відносин і групової поведінки; а також феномену споживання, який за допомогою рекламного впливу перетворюється на постійний і суб’єктивно важливий суспільний процес. Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів наукового підходу і правильного розуміння проблем функціонування реклами та масових комунікацій в сучасному суспільстві. Курс акумулює теоретичні та практичні знання про різні аспекти застосування інструментів соціальної комунікації, спрямованої на ідентифікацію потреб та інтересів соціальних груп. Панорамне уявлення про шлях розвитку комунікаційної галузі дозволяє підготувати студента до вирішення практичних комунікаційних завдань, сформувати у нього необхідні професійні компетенції, цінності та кругозір.

Language of instruction

Ukrainian

Спеціальність

Cоціологія